Manuel de Sousa

Ratsherr und Fraktionsvorsitzender

Falk Rosowski

Ratsherr und stellv. Fraktionsvorsitzender

Ulrike Schütt

Ratsfrau

Dr. Udo Rosowski

Ratsherr

Michael Bungarten

Ratsherr

Nicole Lemkens

Sachkundige Bürgerin

Ina Anyanwu

Sachkundige Bürgerin

Gottfried Optenplatz

Sachkundiger Bürger
Roland Gerhards

Roland Gerhards

Sachkundiger Bürger